Browsing: 微軟

    Apple macOS 用於控制應用軟件存取權限的 TCC 技術再一次被發現漏洞,Microsoft 365 Defender 研究團隊去年六月向 Apple 舉報的 powerdir 漏洞,可讓有心人繞過安全限制,暗中竊取用家的私隱資料。現時漏洞已被堵塞,所以研究員就可以放心公開。但對還未更新 macOS 作業系統至 12.6 或以上的用家來說,被入侵風險就大大提高! macOS 的 TCC (Transparency,…

    電郵安全公司劍達(香港)有限公司發表 2021 年第三季度的電郵威脅指數 Green Radar Email Threat Index。第三季指數顯示為 64.6 分(上季為 63 分),反映企業面臨的電郵威脅風險維持於高水平而且有所增加。根據分析,第三季最常見的電郵威脅包括網絡釣魚和商業電郵詐騙攻擊,風險級別水平為「高」,其中商業電郵詐騙攻擊在今季上升趨勢持續,情況不容忽視。 報告又發現,黑客多將釣魚鏈接嵌入電郵附件內以嘗試繞過偵測;而假網站愈見難以識別,已普遍利用 SSL 證書和 reCAPTCHA 以騙取信任,部分攻擊更特別針對本港企業。 Green Radar 發表…

    有炒開美國科技股嘅,一定有留意上星期上市嘅 Slack,掛牌第一日就升破招股價,最終收報 38.62 美元,較開市價高 48.5%。雖然第二日股價略為調整,但依然係今年美國上市第二高估值嘅科技公司,僅次於 750 億美元嘅 Uber,但就贏咗另一風頭躉 Lyft,巧威威!而 Slack 仲係第二間直接喺紐約證券交易所掛牌嘅公司,毋須公開集資,創辦人 Stewart Butterfield 話原因係佢哋唔缺錢,真係型到呢…… 正所謂樹大招風,喺 Slack 份上市文件入面都講到明,微軟係佢哋頭號競爭對手,咁微軟梗係唔會坐定定乜都唔做啦!就喺 Slack 上市當日,微軟就向員工發出內部通告,禁止十幾萬名員工使用 Slack…