Browsing: HKCERT

  香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心 (HKCERT) 編制的《香港保安觀察報告》出爐,2021 第四季度報告提到,涉及香港的單一網絡保安事件宗數為 4,753,按季下跌 2.2%。其中網頁塗改按季上升 33%,釣魚網站亦按季上升 7%。 報告提到,釣魚網站事件連續四季上升,與去年同期相比,釣魚網站事件升幅達 265%。大部分釣魚網站都是以偽冒金融機構和網購平台為主,其他亦有科技公司、電子錢包、網上娛樂平台等。HKCERT 提醒,釣魚網站仿真度極高,用戶可仔細檢查網址來分辨真偽,留意英文串法、域名等。 《香港保安觀察報告》季度報告除會提供過去一季被發現曾經遭受或參與各類型網絡攻擊活動的香港聯網系統的數據外,HKCERT 指由今期開始,亦會回顧該季度所發生的重大保安事件及探討熱門保安議題,並提出易於執行的保安建議,以提升公眾的資訊保安認知的水平,増強應對有關風險的能力。 今期報告的重點包括: 2021年第四季度涉及香港的單一網絡保安事件較對上一季微跌2.2%;然而釣魚網站事件卻連續四季上升,大部份都是以偽冒金融機構和網購平台為主;利用QR code作網絡攻擊與日俱增,不法分子會循流動支付、賬戶驗證、網站瀏覽、訊息儲存四種常用的QR code應用進行攻擊;開始進行NFT(非同質化代幣)交易前,大家要考慮如何安全地儲存NFT資產,可選擇以連線錢包(熱錢包)或離線錢包(冷錢包)儲存,也可以混合使用這兩種錢包;以及常用於軟件開發的 log4j 開源軟件爆出保安漏洞,黑客可籍此發送特定的記錄檔訊息至 Log4j…

  香港生產力促進局(生產力局)轄下的香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)總結 2021 年香港資訊保安狀況,並發布 2022 年保安預測。HKCERT 總結 2021 年香港資訊保安狀況,指中心去年共處理 7,725 宗保安事故,當中最主要事故為網絡釣魚(3,737宗,佔48%),較 2020 年增加 7%,連續四年上升並創新高,當中逾七成事故涉及網上購物或網上銀行。而第二主要事故為殭屍網絡(3,479宗,佔45%),當中約半屬 Avalanche 殭屍網絡,事故較去年下跌 16%,主因相信是 2020 年 35 個地區聯手成功摧毀全球最大的殭屍網絡之一的…

  今年初,歐洲刑警成功摧毁 Emotet 的基建設備及拘捕集團多個成員,同時更利用 Emotet 的 C&C 控制中心,為受感染電腦設備剷除病毒。以為一代銀行木馬王朝殞落?錯喇,多個安全研究員均發現,Emotet 正透過另一款木馬程式 Trickbot 散播病毒,隨時準備回歸。 Emotet 在過去十年間,一直是最令人頭痛的銀行木馬病毒,它的魔掌亦曾延伸至香港企業,去年香港電腦保安事故協調中心 (HKCERT) 就曾發表報告,指 Emotet 會同時引入另一款銀行木馬 Trickbot 及勒索軟件 Ryuk,大大增加破壞力。不過在今年初,荷蘭警方就聯同歐洲國際刑警一同出擊,成功摧毁 Emotet…

  礙於營運成本,中小企業難以投入大量資金聘請安全專家、購置安全工具。有調查報告顯示小企業 CISO 明言無法阻擋入侵,而人手短缺更令安全工具無法被妥善運用。矛盾難解決?答案就是將網絡安全工作外判,或交由託管公司代管 (MSP),便可借助對方的安全專家及先進的安全工具,守護公司。 早前生產力局轄下香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)公布2020年網絡保安事故統計數字,指出上年處理了 8,346 宗安全事故,雖然數字上較 2019 年下跌 12%,但由於只是經 HKCERT 處理的個案,未有尋求協助的個案相信還有很多。而 HKCERT 方面亦呼籲企業盡快為新常態和新技術制定網絡保安策略,以應對因新冠疫情而加速的數碼轉型,以及 5G 通訊、物聯網和人工智能技術的廣泛應用。 作為守護公司大門的網絡安全團隊,自然不可能鬆懈,因為網絡攻擊招數層出不窮,加上黑客已不會只針對大企業或金融業發動攻擊,各行各業的中小企亦成為目標,對資源有限、人手緊絀的小團隊來說,難免每日生活在惶恐中。 新公布的一份調查報告《2021 Survery of…

  生產力局(HKPC)公布 2021 年資訊安全展望報告,預料在疫情影響下,針對新科技如 5G、物聯網(IoT)及人工智能會大幅度增加;而因應流動支付愈趨普及,加上虛擬銀行及虛擬金融業的發展,生產力局呼籲,業界應多留意資安資訊,加強保安,用戶也要注意密碼設定和保安措施。該局亦指出 ,供應鏈攻擊會升級,單在去年便增加了 430%,企業應多加留神。 在數碼轉型的新常態下,新技術如 5G、物聯網及人工智能的應用等,可能會導致更多系統或數據流量暴露在不可信的網絡中,以物聯網為例,因為密碼強度太低、通訊未有作加密等,存在保安漏洞,被入侵的風險相應會提高,生產力局建議,應深入了解這類新技術牽涉的保安議題,亦應定期進行網絡保安檢查,評估網絡和系統的保安,及持續監察接觸到互聯網的資訊科技配置。 促企業制定WFH保安指引 提升員工保安意識 生產力局數碼轉型部總經理兼 HKCERT 負責人陳仲文指,企業必須為新常態和新技術制定網絡保安策略,在管理計劃中應包括第三方風險、保護任何暴露於互聯網的系統、採用加強驗證並進行網絡保安檢查和監察;另外,企業需要提高員工的網絡保安意識,以應對攻擊。就供應鏈攻擊繞過企業的保安系統的情況,生產力局解釋,攻擊者會利用企業對合作夥伴的信任,來避開保安防禦,通常使用合法軟件發佈機制,將木馬化的軟件組件發布至 「下游」,令企業用家不慎中招。 Work From Home(WFH)工作安排亦為企業保安系統帶來衝擊,有黑客伺機入侵網絡會議,發放不雅內容,又會趁機攻擊缺乏保護的遙距工作端點,生產力局建議企業制訂新常態下的網絡保安策略,提供在家工作安排的保安指南,保護遙距存取設施和端點,並提高員工保安意識,提防釣魚電郵來襲;定期進行網絡保安檢查,評估網絡和系統的保安;持續監察接觸到互聯網的資訊科技配置。企業可以參考該局製作的在家工作的六大資訊保安建議(https://www.hkcert.org/tc/security-guideline/six-security-tips-for-home-office)及評估遠端存取服務保安指南(https://www.hkcert.org/tc/security-guideline/assessing-the-security-of-remote-access-services-guideline)。 使用虛擬銀行 宜設置單獨使用高強度密碼 而在疫情期間能有效減少人與人之間接觸的流動支付,也存在保安風險,陳仲文提到,有流動支付用家將付款…

  香港生產力促進局聯同轄下香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)今年首次舉辦的「香港網絡保安新生代奪旗挑戰賽 2020」早前完滿結束並舉行分奬典禮,嘉許本地中學和大專院校學生運用創意思維解決問題,從中學習網絡保安知識的傑出表現。 「香港網絡保安新生代奪旗挑戰賽 2020」以隊制形式進行,分為中學組及大專組兩個組別,每組別均設有金、銀、銅獎。每間學校不設參賽隊伍上限,派出最多參賽隊伍的中學更可獲頒「最積極參與學校獎」。中學組及大專組金獎分別由來自迦密中學和香港科技大學的隊伍奪得,聖母無玷聖心書院則奪得「最積極參與學校獎」。 香港網絡保安新生代奪旗挑戰賽2020 得獎名單 是次比賽吸引了 37 間中學和 19 間大專院校,派出總共 156 隊參賽隊伍,接近 540 名學生參加。比賽以「解題」形式進行,參加隊伍需於 48 小時內運用創意思考,透過搜尋、研究、使用不同的工具和編寫程式,反覆試驗以拆解超過 40 題挑戰以獲取分數。由於題目得分會隨著成功解題隊伍數目增加而遞減,因此戰況十分激烈,亦促使參賽隊伍挑戰高難度的題目。 生產力局首席數碼總監黎少斌先生表示:「生產力局聯同…

  香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)和香港生產力促進局(生產力局)合辦首屆 「香港網絡保安新生代奪旗挑戰賽2020」,比賽將於今日下午六時開始至 11 月 8 日下午六時,比賽旨在提升大專及中學生對網絡保安的興趣,鼓勵他們透過團隊合作,以創意思維及網絡保安技巧來解決問題。 網上比賽系統會 48 小時運作,參賽者可於任何比賽時段登入作賽;比賽共有 81 隊中學組隊伍,以及 75 隊大專組隊伍、當中包括 16 隊跨院校隊伍,參與人數共 538 人。題目環繞 Binary Exploitation、Cryptography、Forensics、Reverse Engineering、Web…

  一般認爲黑客只會向大企業埋手,發動網絡攻擊以勒索更多金錢,但這觀念其實大錯特錯。事實上,不只大企業,中小企每日都會收到大量釣魚電郵,當中包括惡意連結及勒索程式附件,一不小心隨時中招。去年本港有調查報告顯示,逾七成中小企在過去十二個月曾發生網絡事故或遭受網絡攻擊,愈來愈多黑客瞄準中小企攻擊。另外,根據香港生產力促進局發布的「SSH香港企業網絡保安準備指數 」的分析,中小企業繼續維持在基本(Basic)評級,反映大部分中小企管理者仍未有足夠的安全意識,對有可能造成的損失掉以輕心。英國保險公司 Hiscox 早前發表的研究報告便指出,英國小企業一旦遭受攻擊,每宗事故平均造成約2.57萬英磅損失,包括用於交付贖金、修復數據或購置硬件等,可見中小企絕不可以輕視網絡安全問題。 捨難取易 黑客密食當三番 一旦受到黑客攻擊,中小企管理者第一時間普遍只會高呼不幸,慨嘆被「亂槍打中」。但想深一層,中小企真的沒有被攻擊的價值?答案肯定不是。首先,黑客傾向捨難取易,絕大部份的中小企都疏忽於網絡安全及缺乏備份的意識,就算有選購網絡安全工具,防禦力亦較為薄弱,自然很容易被攻破;更甚者公司內部的電腦及物聯網(Internet of Thing, IoT)裝置被侵略而變成殭屍網絡,被黑客利用去攻擊勒索贖款對象。其次,黑客們洞悉商業社會的生物鏈關係,大企業為節省成本,將工作外判中小型企業,所以只要攻陷規模較細的承包商,絕對可成為入侵大企業的跳板。種種原因,都會置中小企於危牆之上,大企業亦不能倖免。 的而且確,沒有採用適當的防護措施,會令企業在多方面都曝露出安全漏洞,例如電腦設備、物聯網裝置、POS 系統,以及現時流行的 BYOD(Bring your own device)工作模式等,簡單的防毒軟件或防火牆,未必足以應付黑客日新月異的攻擊。另外,看似簡單的 Wi-Fi 無線網絡,卻可能因設定出錯而出現缺口,讓黑客可輕易進入公司網絡作惡。 尤其近來外圍因素多變難測,不少企業讓員工在家或遙距工作以提高工作效率。但有可能面對遙距網絡連接的防禦不足問題,包括數據傳輸未有加密、電腦或手提設備防護不足,未能夠發現和阻隔黑客精密的網絡攻擊等。此外,員工有機會在缺乏足夠保護的無線網絡上工作或在未有以多重登入身份驗證或登入權限界定不夠仔細的情況下,假若公司內部沒有做好網絡間隔(Segmentation),都可令黑客乘機長驅直入。黑客除了借助勒索程式要求贖金、盜取公司機密和暗中利用殭屍裝備發動分散式阻斷攻擊(DDoS, Distributed Denial of…

  喺 WFH 模式下,近排好多人都好關注 Zoom 視像會議應用工具嘅安全性,美國 FBI 警告大家最近有好多黑客以 Zoom-bombing 或 Video-teleconferencing hijacking 攻擊嘗試潛入會議,有研究員又發現 Zoom 嘅設計存在 UNC Link 漏洞令與會人士有外洩登入資料風險。為咗加強本地企業嘅安全性,香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)就喺 blog 上,羅列出一系列安全注意事項俾大家參考。咁多人發聲,都係擔心機密會議內容會被竊睇竊聽;之不過,Home Office…

  香港生產力促進局轄下香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)早前發表2019年網絡保安事故報告,指整體事故達9,458宗,較2018年下跌6%!難道香港人的網絡安全意識大幅提升,同時又採用更先進精密的網絡安全工具?答案竟然是⋯⋯ 生產力局首席數碼總監黎少斌開估,關鍵是惡意軟件事故大幅下跌,但他說原因是惡意軟件變得更隱密,難以被發現而且勒索軟件攻擊亦由漁翁撒網改變為企業鎖定,所以先出現下跌現象,但合共佔79% 網絡事故的殭屍網絡及網絡釣魚攻擊,就分別增加 30% 及 23%,可見實際上網絡安全意識未有太大改變。 生產力局首席數碼總監黎少斌(左)與高級顧問梁兆昌早前發表香港資訊保安展望2020報告,為企業提出多項安全建議。 除了公布「全年業積」,HKCERT 亦發表「未來報告」,分析未來一年將會面對的新挑戰。他估計,2020 年借助人工智能如 Deepfake 等技術行騙的事故將會增多,罪犯會模擬企業高層的視頻或聲音,誤導員工執行轉帳或交出登入資料。另外,物聯網及 5G 的普及應用,亦令網絡接觸面及數據流量大增,潛在的漏洞將製造更多網絡安全事故。此外,Windows 7、Windows Server 2008 及 TLS 1.0/1.1…