Browsing: ICS

    防毒軟件公司 Kaspersky 發表最新安全報告,有三分之一的工業控制系統 (ICS) 在今年上半年曾成為攻擊目標,根據卡巴斯基的最新數據,到 2021 年上半年,估計大約有三分之一的工業控制系統 (ICS) 成為攻擊目標,惡意活動的目標,間諜軟件的威脅越來越大。 ICS (Industrial Control System) 被應用於多種重要工業,包括供電網、供水系統、水壩、核電廠等等,因此它的網絡安全性備受關注,因為一旦 ICS 被惡意攻擊,有可能會令國家陷入混亂。早年烏克蘭及委內瑞拉等國家便因供電網懷疑被敵國狙擊,導致全國發生大停電,烏克蘭更用了差不多一個多星期才能回復供電正常。俄羅斯防毒軟件供應商 Kaspersky 便每年都會就 ICS 系統發表安全報告,而在今年上半年,Kaspersky…

    今時今日,打仗未必一定要先出動飛機大炮,單是網絡攻擊,已經可以癱瘓一個國家的運作及情報網絡,掃除進擊的障礙物。例如美國佛羅里達州一個市鎮的輸水系統最近就被黑客入侵,黑客試圖將用作調節食水酸鹼度的化學物混合量,調高約 110 倍,如果無及時阻止,15,000 個市民就大件事喇…… 工業控制系統(Industrial Control System, ICS)掌管國家命脈,以發電網、輸水系統、運輸網絡、核電廠等設施為例,背後都必須有 ICS 管理,所以這些重要設施自然會成為攻擊目標,只要斷水斷電,國家就會陷入一片混亂及恐慌,例如烏克蘭 2016 年全國大停電 7 日,據外界估計就是受到俄羅斯國家級黑客襲擊。而今次發生在佛羅里達州 Oldsmar 市輸水廠的入侵事件,暫時未知黑客的身份及意圖,只知道黑客嘗試將混入食水調節酸鹼度的化學物氫氧化鈉的份量,由每 100 萬單位含 100,調升至 11,100,足足達…

    想偷取目標對象嘅資料,而又可以做到神不知鬼不覺,原來唔需要好高科技,只要喺對方嘅防火牆、路由器等硬件上加裝一粒晶片就做到。有專家示範只要喺網上買粒價值兩蚊美金嘅晶片,再偷偷地裝入硬件嘅底板上就得,提醒大家係無想像中咁難㗎! 示範呢個技術嘅係 ICS 安全公司 FoxGuard 嘅專家 Monta Elkins,嚟緊佢將會喺月尾嘅安全大會 CS3sthlm 上詳細公佈佢嘅 PoC 內容。為咗俾大家知道佢嘅研究有料到,所以佢係提前公開部分內容。Elkins 首先喺一塊價值兩蚊美金嘅 Digispark Arduino 底板上搵咗粒 ATtiny85 晶片嚟修改程式,呢塊晶片只係得 5mm 大,睇相就明白喺底板上出現一塊咁細嘅晶片,唔單只好難發現,同時亦係好合理。…

    有網絡安全專家發現,專門中東地區攻擊燃油設施嘅黑客集團,正喺度開 turbo 收集亞太區供電設施嘅 ICS 系統登入身份,似乎準備大開殺戒! 工業控制系統(Industrial Control System, ICS)掌管住全個國家嘅命脈,好似發電網、供水系統、水壩、運輸網絡、核電廠等設施,都係經過 ICS 管理,所以如果發生國家之間嘅戰爭,ICS 好自然會成為攻擊目標之一,可以造成斷水斷電斷物流,國家就會陷入一片混亂及恐慌。呢啲管理系統咁重要,黑客集團亦唔會放過攻擊機會,不過由於各工業採用嘅 ICS 系統及技術都有分別,投入嘅成本高,所以黑客集團通常只會瞄準一個地區或其中一個行業發動攻擊。不過,網絡安全研究組織 Dragos 嘅專家就發現,呢個潛限制已出現變化,其中一個俄羅斯黑客集團 XENOTIME ,開始由專注攻擊燃油區塊,擴闊至供電設施,出現跨區塊攻擊。 ICS 系統安全性癱瘓…

    今早港鐵測試新訊號系統,導致兩架地鐵相撞,荃灣線金鐘至中環路段全線封閉搶修,港鐵方面全面叫停系統測試,指必須調查清楚訊號系統出事原因,方可繼續測試計劃。常用於訊號系統管理的 SCADA/ICS 系統,被廣泛應用於基建設施或工業運作的監控介面上。南韓網絡保安專家表示,原來 SCADA/ICS 亦是黑客喜愛攻擊的目標之一,試想像電力、供水、核電設施的控制系統可以被隨意玩弄,引發的災難,就絕不止列車「輕微」碰䃥那麼簡單。 今晨港鐵測試系統訊號卻發生意外,導致兩列地鐵發生碰撞,車廂嚴重變形,同時令兩名車長受傷。(互聯網圖片) 今晨港鐵測試系統訊號卻發生意外,導致兩列地鐵發生碰撞,車廂嚴重變形,同時令兩名車長受傷。(互聯網圖片) 黑客攻擊 SCADA/ICS 製造大停電 今次港鐵意外是訊號系統故障所致,並非黑客所為,但其實最近就有一次黑客攻擊 SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition, 資料採集與監控)/ ICS (Industrial Control…