Browsing: PiriForm

    相信好多人都同我一樣,好鍾意用 CCleaner,可以一次過清理晒所有冇用嘅電腦記錄,又簡單又易用,㩒個掣嗰吓特別爽……當然啦,另一個最主要原因係佢完全免費,作為精打細算嘅 IT 狗,都用咗 CCleaner 好幾年。 不過,最近 CCleaner 嘅軟件商 Avast 就好頭痕,呢間位於捷克嘅防毒軟件公司話由今年 5 月起,就俾人多次不停嘗試入侵佢個網絡,最近一次仲幾乎成功,Avast 資訊安全總監 Jaya Baloo 話,佢哋喺 9 月 23…