Browsing: redteam

    唔單只牙線唔可以交換用,就連手機充電線都唔得,因為都有可能引發病毒感染㗎! 近排搭車成日碌手機睇新聞睇片,搞到部 iPhone 好快無電,相信唔少 iPhone 用家都會喺公司擺多條 Lightning 線駁電腦充電。但你有無諗過,插住果條線好可能係鬼線,只要你開著電腦做嘢,隨時可以俾黑客偷走資料? 手機充電線內藏病毒 其實好多手機用家對充電線都無乜戒心,基本上有需要時就會四圍問人借線充電。理解嘅,因為咁細條充電線,可以惡得去邊丫?有黑客為咗提高公眾對充電線嘅安全意識,特別整咗條像真度高達 100 % 嘅 Lightning 線出嚟,但就內置 Wi-Fi 接收器同惡意軟件,只要目標人物將呢條線插入電腦,黑客就可以透過 Wi-Fi 訊號發出指令,指示惡意軟件執行特別任務,例如引導瀏覽器去釣魚網站,又或將電腦進入鎖定模式,強制要用家輸入登入資料,從而盜取登入系統權限。當然,職位愈高,帳戶可接觸嘅公司資料都愈機密。 製作呢條古惑…