Browsing: Swissbit

    監控鏡頭、智能恆溫、指紋門鎖、節能控制、感應燈光⋯⋯物聯網(IoT)裝置喺大眾日常生活越發普及,而喺商業層面嘅應用就更廣泛,市場調查公司 Gartner 預測本年全球將有 58 億部 IoT 裝置接通互聯網,但亦因生產成本與欠缺嚴格安全守則指引,衍生無限網絡安全漏洞。防毒軟件供應商 Kaspersky 表示喺 2019 年首 6 個月中,錄得一億次針對 IoT 嘅攻擊,比去年同期飆升 9 倍,傳輸數據嘅安全設定係其中一個漏洞所在。針對呢一個環節,閃存記憶體生產商 Swissbit 早已推出附有加密程式嘅 SD…