Browsing: UndertheBeach

    為咗避過被執法部門或敵對單位追蹤,唔少人會透過暗網(Dark Web)進行各種違法交易或傳遞機密訊息,呢啲人包括形形式式嘅罪犯、政治人物、傳媒等。一旦暗網嘅機密外洩,或俾執法部門攞到,唔難想像,參與其中嘅人都肯定會驚餐死。而早前威脅情報公司 Under the Beach 就發表報告,指出專門為暗網服務網站提供免費託管嘅供應商 Daniel’s Hosting,就喺今年三月被黑客入侵,偷走咗一堆資料,結果導致 7600 個暗網網站被取締,而Daniel’s Hosting 亦即時停止服務,並呼籲客戶快啲將業務或其他機密工作轉移去新嘅暗網。 根據報告顯示,今次外洩嘅資料包括 3,671 個電郵地址、7,205 個密碼,以及 8,850 條同託管網站有關嘅私鑰。專家就話憑住呢批資料,執法部門可以追蹤到相關網站持有人身份,同埋佢哋做過啲乜嘢違法事件。而策劃呢次入侵行動嘅黑客,據指係來自 Anonymous 黑客集團嘅…