Search Results: Spyware (2)

    紐約總檢察長辦公室宣布,對一間追蹤軟件開發商處罰 41 萬美元,理由是公司開發的多個軟件及推廣手法,違反了美國聯邦政府及多個州的法律。供應商 Patrick Hinchy 已同意這次判決,更表示會向被監控的受害者發出提醒。今次判決相信會對業界亮起紅燈,作為一般用家,便要時刻留意手機或電腦有否可疑跡象,平日亦要小心保管電子裝置。 想知最新科技新聞?立即免費訂閱 ! 追蹤軟件(stalkerware)又稱為間諜軟件,它的主要作用是讓顧客可在被監控者不知情下,暗中取得各種敏感訊息,例如目標的地理位置、通話或訊息內容、上網活動等,雖然收集情報的人未必會將敏感資訊用於勒索或綁架等犯罪活動,例如父母擔心子女安全而在手機上安裝相關軟件,但某程度上已侵犯了目標人物的個人私隱。 其實這種軟件在新冠疫情期間,相當受僱主歡迎,因疫情下公司被逼讓員工遙距工作,僱主擔心員工實際上沒有在家工作,因此選擇在員工公司電腦裝置安裝追蹤軟件,例如截取員工對話訊息、電郵內容甚至鍵盤使用狀況,以了解員工有沒有正常工作。 這次被政府判罰的追蹤軟件供應商 Hinchy,旗下的追蹤服務多達 16 款,包括 Auto Forward、Easy Spy、PhoneSpector、Surepoint、TurboSpy 等,用於手機監控及截取訊息,這些軟件的功能非常全面,除了可監控位置及訊息內容,更連目標人物的瀏覽歷史記錄,以及社交媒體活動都會一併收集,當中一款更可讓顧客遙距啟動受監控手機的鏡頭及收音咪,全方位監視及竊聽。 作為一般用家,安全專家建議平常必須時刻確保電子裝置不要離開視線範圍,為裝置設定複雜的登入密碼,或啟動生物特徵登入功能。不要點擊任何可疑連結或打開可疑檔案,同時亦要避免安裝來歷不明的軟件,最好為裝置安裝可信的網絡安全軟件,便可大大提高電子裝置被安裝追蹤工具的風險。 此外,專家又建議用家,可定期查看電子裝置內的已安裝或運行中軟件,留意是否有陌生軟件正在運行,如果是智能手機用家,更加要查看…

    根據全球市場調查公司 TrendForce 嘅報告顯示,HP 喺手提電腦市場上已經連續 13 季取得銷量冠軍,每季都賣出接近一千萬部 notebook,成績非常驕人。不過,當發現原來跟機預裝軟件竟然存在嚴重漏洞,就即係話愈多人中咗招,唔知會唔會影響下季銷量呢? SafeBreach Labs 嘅安全專家 Peleg Hadar 發現,一款預裝喺 HP 電腦同手提電腦嘅軟件——HP Touchpoint Analytics,有漏洞可以俾黑客提升管理權限,進而下載惡意程式控制電腦系統。由於 HP Touchpoint Analytics…