Browsing: FaceAppChallenge

    安裝手機app,基本上你只係會諗個 app 好唔好用,好唔好玩,好少會考慮個app嚟自邊個國家,不過最近美國聯邦調查局(FBI)就發出警告,話安裝俄羅斯製嘅手機 app 要高度小心! 事緣今年年初有隻手機 app 爆紅,佢個名叫 FaceApp,用程式 selfie 完,佢就會用人工智能幫你「換樣」,令你可以見到變老咗嘅自己,或者見到另一個性別嘅自己,由於實在太好玩,所以引起咗一股熱潮,#FaceAppChallenge 成為熱門 hashtag,據報隻 app 總共處理過全球 1.5 億個樣,可見佢有幾咁受歡迎! 但係今年 7 月,有網絡安全專家發現隻…