Browsing: NorthKorea

    我已經用咗 Telegram 四年,初初用嘅時候,應該唔係咁多本地朋友識得佢,但因為有好多外國朋友用緊,為咗同佢哋聯繫先至裝,仲一直用到而家。其實起初用都唔知佢保安能力咁強,都係後嚟睇報導先知,不過佢的確有好多方面設計好過其他通訊軟件,用用吓就愛上咗。 不過,最近保安公司Kaspersky Labs 就話,Telegram 原來都唔係百分百安全!事緣佢哋調查後,發現北韓一個專為政府效力嘅黑客組織 Lazarus Group,由 2018 年開始發起咗一個名為 Operation AppleJeus 嘅行動,喺 Telegram 開咗一堆加密貨幣交易群組,同埋整咗一堆假嘅加密貨幣網站。唔小心撳咗入去網站,或者加入咗呢啲群組,點擊咗其他人發出嘅連結,就有可能中招,俾人喺你部手機度裝病毒程式,令黑客可以偷取手機入面嘅用戶資料,甚至偷走受害人嘅加密貨幣,暫時知道英國、中國、波蘭同埋俄羅斯都有人中招。Kaspersky Labs 仲話佢哋發現黑客不停轉換犯罪手法,而且愈變愈複雜,增加咗偵破嘅難度。 研究人員 Kayla…

    做得黑客,好多時候都係為錢,整咗個勁嘢,當然唔會收埋自己用咁簡單,最好就係公諸同好,放上網公開發售,乘機收返少少開發成本,呢個市場長做長有,質素高功效好嘅病毒程式,仲長期大賣添! 寫得好,仲會吸引到國家級黑客!最近資安機構 SentinelOne 就出咗份報告,話發現北韓國營黑客集團 Lazarus Group,居然走去買 TrickBot 返去用。 嗱,其實我係無貶意嘅,TrickBot 話晒都係全球三大 botnets 病毒程式之一,實力有返咁上下,只係斷估唔到北韓會吼中佢,事關以佢哋嘅實力,實在唔需要外求,自家研發能力都有返咁上下,點解要買個現成程式返嚟呢? 報告就話件事唔係咁簡單,一來用 TrickBot 入侵,冇咁易估到係國家級黑客做,最多當係商業行為,容易掩人耳目,二來喺 TrickBot 下面可以加好多組件,今次北韓班黑客就加咗 Anchor,呢個組件出名用嚟搞銷售系統,而今年年初美國財務部就話發現至少有三個北韓黑客組織,入侵銀行系統嚟抬錢返國家,資助國家添置武器,唔排除今次 Lazarus Group 有同樣目的。 其實今次唔係單一事件,今年美國已經發現 GameOver Zeus 同埋 Dridex 呢兩個病毒程式,同俄羅斯國家黑客有連繫,呢個趨勢發展落去,私營同埋國營黑客條界線只會愈嚟愈模糊,日後兩者一齊夾份做世界都唔奇,歐美國家真係有排煩! 資料來源:https://zd.net/2RWGyXs