Browsing: Pegasus

    Stalkerware 監控軟件的使用量愈來愈高,除了政府用於監控維權人士,在疫情下不少企業老闆也會暗中監控員工有否在家工作。Kaspersky 推出的 TinyCheck 開源計劃,就可幫助懷疑被監控的人,偵測手機流量有否可疑之處,而且毋須安裝任何程式,iOS、Android 用家都可受惠。 提到監控軟件,首先都會聯想到以色列科技公司 NSO 的 Pegasus,因為 NSO 會為不同政權提供服務,例如過往便曾多次發現存在於各地的維權組織或人士的智能手機內,以此獲取對政權有利的消息。Kaspersky 早於 2019 年便推出 TinyCheck,目的便是幫助這些高風險人士分析自己有否被監控。 TinyCheck 的運作原理是 Kaspersky 會在網上設立一個裝置,用家只要用手機連線至…

    以色列國防技術出口控制機構剛發出通告,內容是指會加強監管出售網絡監控技術及工具,暗示可減少被惡意應用於竊取私隱的風險。這次通告原來事出有因,因為最近多個美國傳媒都刊出報導,指控以色列科技公司 NSO Group 曾利用其手機破解技術,取得至少 11 個美國駐烏干達國務院官員的機密資料,所以才有這個洗白通告…… 根據以色列一份報章報導,以色列 Defense Exports Control Agency 最新向客戶發出一份通告,指日後其他國家必須簽署一份新的「最終客戶聲明」,確認不會將這些工具用來對付異見人士或組織,同時只能用於反恐及嚴重罪案調查上,才能採用以色列國內的監控科技。這份洗白通告相信與近來以色列政府的窘態有關,因為它被多國指控侵犯人權及竊取各國機密資料有關,特別是上月多倫多大學公民實驗室和美聯社的一份報導更指出,即使是以色列政府自己的間諜機構,也使用這些技術入侵六名巴勒斯坦平權人士的智能電話。 其實早在 11 月初,美國商務部指控以色列公司 NSO Group 及 Candiru 等科技公司,透過監控軟件及破解手機為政權服務,竊取其他國家領導人及高官機密訊息,以及打壓敵對勢力及民運人士,因此決定制裁兩間公司,阻止對方取得美國相關技術及工具的使用權,並下令深入調查…

    自從Amazon 話事人Jeff Bezos手機被黑客入侵一事被公開,大家都想知呢位網購大亨嘅手機保安咁嚴密,點解都會出事?上星期聯合國終於出咗調查報告,交代事件來龍去脈,先知原來件事唔係咁簡單! 報告話原來 Bezos 係收到沙地阿拉伯王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)喺 WhatsApp 傳嚟嘅一條片出事,因為就喺收到呢條片之後幾個鐘,Bezos 部 iPhone 就開始有大量不明資料傳送嘅動作,估計係黑客偷緊手機資料。大家可能會問,點解王儲好地地要搞Bezos呢? 咁就要回一下帶,話說 Bezos 部手機係 2018 年 5 月…