【wepro 小教室】釣魚電郵

    釣魚電郵有別於一般針對受害者電子裝置嘅攻擊,而係模仿其他公司所發出嘅電郵,誘騙受害人交出個人憑證,再假冒其身分行動,例如盜用信用卡等,有時信件一開始就會向受害人直接要求匯款「打救」。

    近年詐騙者嘅手法更見高明,以社交工程攻擊(social engineering attack)嘅方式,了解目標對象嘅生活習慣、朋友圈子等,再度身訂造一封偽裝成來自可信任來源嘅電郵,誘騙受害者上當。

    想知道提防釣魚電郵有咩方法?即刻重溫我哋嘅專訪,由專家教路如何自救:https://bit.ly/3uWQVLR