【Webinar】Aruba AIOps 透過人工智慧 預測兼排解疑難慳九成時間
  • 主 題 : Aruba Central & AIOPs Webinar
  • 日 期 : 2021-10-21
  • 時 間 : 15:00 - 16:00
  • 語 言 : 廣東話

  Webinar 重點
  - 甚麼是 AIOps?如何運作?為甚麼你需要 AIOps?
  - Aruba AIOps 的優勢
  - Aruba AIOps 的產品差異

  #AIOps #Aruba

  立即留位